• aikido_federacija_makedonija.jpg
  • macedonian_aikido_federation.jpg

spase

Преземи: ОДЛУКA за утврдување на годишна членарина на клубовите членки на АФМ (PDF)

Врз основа на член 40 од Статутот на Аикидо Федерацијата на Македонија на Извршниот одбор на Федерацијата одржана на ден 12.05.2012 година во Скопје, донесе

ОДЛУКA
за утврдување на годишна членарина на
клубовите членки на АФМ

Член 1
СЕ УТВРДУВА годишна членарина на клубовите на Аикидо Федерацијата на Македонија во износ од 50 евра во денарска противвредност.
Член 2
Клубовите се должни овај износ да го уплатат на жиро сметка на Федерацијата најдоцна до 31 јули тековната година.
Член 3
Клубот кој што во утврдениот рок нема да ја уплати годишната членарина, неговите претставници во извршниот одбор и другите помошни тела на федерацијата во тековната година немаат право на глас, и исто така клубот нема право да организира семинари.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето

Бр-    
12.05.2012 год

Претседател
Ѓуро Илиќ 7 Дан

Share

agencija mladi sportwcrayoutube

 Photo gallery

Who is online

We have 41 guests and no members online

Web shop

Macedonian Aikido Federation – Real Aikido


Address: Stiv Naumov 61 a


7000 Bitola, Republic of Macedonia

 President of Macedonian Aikido Federation – Real Aikido      

 

Gjuro Ilik, Real Aikido Master 7 DAN       

 

Phone: +389 70 207 655        

 

eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.