• aikido_federacija_makedonija.jpg
  • macedonian_aikido_federation.jpg

spase

Преземи: ОДЛУКA за задолжително полагање за тренерска лиценца (PDF)

Врз основа на член 40 од Статутот на Аикидо Федерацијата на Македонија, Извршниот одбор на АФМ на седницата одржана на ден 12.05.2012 година во Скопје, донесе

ОДЛУКA
За задолжително полагање за тренерска лиценца

Член 1
СЕ ЗАДОЛЖУВААТ сите тренери кои водат клубови задолжително секоја година да полагаат за тренерска лиценца.

Член 2
Семинарот, односно испитот за тренерска лиценца се одржува во месец Февруари.

Член 3
На семинарот се проверува :
1.Процесот на обука и вежбање на техники на реалниот аикидо (процесот на создавање специфични движења и вежби, влијание на извежбаноста на обуката, структура на обуката, зацврстување и усовршување на изученото, отстранување на грешките, техника на фрлање(наге ваза), техника на одбрана од напад и одназад (уширо ваза), техника на одбрана од повеќе напаѓачи (џиу ваза).

2.Моторни карактеристики при изведување на техниките на реалниот аикидо (сила, брзина, издржливост, подвижност и флексибилност).
Член 4
Без добиена тренерска лиценца- за тековната година, тренерот нема право да обавува тренерската функција-дејност во клубот.

Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.
 
Бр-    
12.05.2012 год
Претседател
Ѓуро Илиќ 7 Дан

Share

agencija mladi sportwcrayoutube

 Photo gallery

Who is online

We have 41 guests and no members online

Web shop

Macedonian Aikido Federation – Real Aikido


Address: Stiv Naumov 61 a


7000 Bitola, Republic of Macedonia

 President of Macedonian Aikido Federation – Real Aikido      

 

Gjuro Ilik, Real Aikido Master 7 DAN       

 

Phone: +389 70 207 655        

 

eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.