ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТА на спортски клубови од Аикидо федерација – 18.01.2023 Скопје

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТА на спортски клубови од Аикидо федерација – 18.01.2023 Скопје