ИЗВЕШТАИ за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти за 2022 година

ИЗВЕШТАИ за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти за 2022 година АИКИДО КЛУБ ПЕЛИСТЕР (.PDF) ДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ И СПОРТ “НИКО“СКОПЈЕ" (.PDF)

0 Comments

Мајстори

Ѓуро Илиќ 7 Дан Дејан Чавкоски 5 Дан Влатко Пиштолов 4 Дан Јордан Христов 4 Дан Влатко Мишов 3 Дан Николчо Гоцев 2 Дан Љубе Грданов 2 Дан Јордан Георгиев…

0 Comments

Меѓународен семинар за тренерски лиценци во Битола

Тренери од главните клубови во Република Македонија, Србија и други држави денес се собраа во Битола, на меѓународниот семинар за добивање на тренерска лиценца за реален АИКИДО во организација на…

0 Comments