DVD Реален Аикидо, Ѓуро Илиќ

Брзиот живот и прекумерната  употреба од техниката не прави зависни од истата, додека човекот не е створен така. Прекрасен начин да се подобри физичката но и духовната состојба, состојбата на…

0 Comments

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РЕАЛЕН АИКИДО

1. Принцип на динамичка сфера Склоп на кружни движења маруи. Постојат безброј кругови (хоризонтални, вертикални и дијагонални) чиј што збир сочинува една сфера со центар во абдоменот (сеика танден). Оваа…

0 Comments

УСЛОВИ И НАЧИНИ ЗА НАПРЕДУВАЊЕ

Основно обележје на степенот на знаење на техниките на реален аикидо е бојата на појасот. За определен степен-појас се полага пред испитна комисија. Членовите на испитната комисија се овластени мајстори…

0 Comments