СООПШТЕНИЕ – ПРЕДЛОГ НА АКТИВНОСТИ ЗА 2013 ГОД

aikido federacija logo

  • 02.ФЕВРУАРИ – МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА ДЕЦА – Белград
  • 09 ФЕВРУАРИ – СЕМИНАР ЗА ТРЕНЕРСКА ЛИЦЕНЦА – Битола (Тех. орг. КРА ПЕЛИСТЕР)
  • 02 МАРТ – МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА ВОЗРАСНИ – Белград
  • 01 ЈУНИ – МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР  – Скопје(тех. орг. КРА МАРУИ и КРА КЕИКО
  • 16 до 18 АВГУСТ ЛЕТЕН МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР – хотел (Молика Пелистер)-тех. орг. КРА ПЕЛИСТЕР
  • 28 СЕПТЕМВРИ МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР – ВЕЛЕС (тех. орг. КРА БУШИДО)
  • НОЕМВРИ  МЕГУНАРОДЕН СЕМИНАР – СТРУМИЦА (тех. орг. КРА АСТРАИОН)