АИКИДО ФЕДЕРАЦИЈА

НА МАКЕДОНИЈА

-РЕАЛЕН АИКИДО

Контакт

Аикидо Федерација на Македонија - Реален Аикидо

Адреса: ул. Стив Наумов број 61а,
7000 Битола

Тел: +389 70 207 655