ИЗВЕШТАИ за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти за 2022 година

ИЗВЕШТАИ за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти за 2022 година АИКИДО КЛУБ ПЕЛИСТЕР (.PDF) ДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ И СПОРТ “НИКО“СКОПЈЕ" (.PDF)

0 Comments