Аикидо федерација на Република С. Македонија – Реален Аикидо

Во Република Македонија аикидо започнува континуирано да се изучува од 1986 г. под водство на Г-дин Ѓуро Илиќ, најпрво во рамките на Џудо клубот “Пелистер”  од Битола како аикидо секција која подоцна прераснува во Аикидо Клуб “Пелистер”.
gjuro ilik Од почетокот на 1996 г. егзистира Аикидо Сојузот на Македонија со седиште во Битола, кој подоцна прераснува во Аикидо Федерација на Македонија – реален аикидо.