КРА “АКАДЕМИЈА” – Скопје

kra-akademija

КРА “АКАДЕМИЈА” – Скопје

Тренер: Зоран Зафировски
email: zzafirovski@gmail.com

Teл: 078 545 482