Самоодбрана од фаќање со една рака за рамо од назад (ushiro rjo kata)

YouTube player

YouTube player

YouTube player