2 KYU – СИН ПОЈАС

1.Удар во глава – одстрана
Yokomen-uchi uchi kaiten sankyo

2.Удар во глава – одстрана
Yokomen-uchi tenchi-nage

02 kyu sin pojas3.Удар со тупаница во стомак
Tsuki-ushiro kiri-otoshi

4.Држење со двете раце за двете раце – одназад
Ushiro ryote-tori shiho-nage

5.Држење со двете раце за двете раце – одназад
Ushiro ryote-tori kote-gaeshi

6.Држење со двете раце за двете раце – одназад
Ushiro ryote-tori irimi-nage

7.Држење со една рака за една рака (ист став)
Katate-tori sumi-otoshi (Ai-hanmi)

8.Удар во глава – одгоре
Shomen-uchi irimi-nage

9.Удар во глава – одстрана
Yokomen-uchi ude-kime-nage

10.Удар во глава одстрана
Yokomen-uchi kubi-nage

11.Удар со нож – оддолу
Gedan tanto-nikyo

12.Удар со нож во стомак
Tsuki tanto-tori ude-osae

13.Удар со нож одгоре
Shomen-uchi tanto-tori uchi-kaiten sankyo