5 KYU – ЖОЛТ ПОЈАС

1.Држење со една рака за една рака – дијагонално (различен став)
Katate-tori ikkyo (Gyaku -hanmi)

2.Држење со една рака за една рака – дијагонално (ист став) – I варијанта
Katate tori ikkyo (Ai-hanmi)

05kyu zolt pojas2.Држење со една рака за една рака – дијагонално (различен став) – II варијанта
Katate-tori ikkyo (Gyaku-hanmi)

3.Држење со една рака за една рака – дијагонално (ист став)
Katate-tori shiho-nage (Ai-hanmi)

4.Држење со една рака за една рака – дијагонално (различен став)
Katate-tori shiho nage (Gyaku-hanmi)

5.Држење со една рака за една рака – дијагонално (ист став)
Katate-tori irimi-nage (Ai-hanmi)

6.Држење со една рака за една рака – дијагонално (различен став)
Katate-tori irimi-nage (Gyaku-hanmi)

7.Држење со една рака за една рака – дијагонално (ист став)
Katate-tori kote-gaeshi (Ai-hanmi)

8.Држење со една рака за рамо – однапред – I варијанта
Kata-tori nikyo

8.Држење со една рака за рамо – однапред – II варијанта
Kata-tori nikyo

9.Удар во глава – одгоре – I варијанта
Shomen-uchi ikkyo

9.Удар во глава – одгоре – II варијанта
Shomen-uchi kote-gaeshi

9.Удар во глава – одгоре – III варијанта
Shomen-uchi-irimi-nage

10.Држење со една рака за една рака – дијагонално
Katate ryote-tori ikkyo

11.Удар со тупаница во стомак
Gedan tsuki nikyo

12.Удар со тупаница во стомак – оддолу
Gedan tsuki kote-gaeshi

13.Удар во глава одстрана
Yokomen-uchi gokyo

14.Држење со една рака за околувратник – одназад
Ushiro-eri-tori nikyo